Supervisie

Ik bied je de kans om jouw leerthema’s te ontdekken en te onderzoeken welke behoeften er schuil gaan achter de moeilijkheden die jij ervaart

Als je in het leven of op het werk telkens tegen dezelfde problemen aanloopt, is supervisie een vorm van leerbegeleiding die zinvol kan zijn. Supervisie is een persoonsgerichte manier van leren die bestaat uit het reflecteren op werk- en / of levenservaringen. Supervisie kan gezien worden als een onderzoeksruimte waarin een veilig leerklimaat geboden wordt. Met compassie en onbevooroordeeld stel ik jou vragen die jou aan het denken zetten en aanzetten tot reflectie. Het zijn vragen die confronterend kunnen zijn en/of oncomfortabel voelen, het doel is zelfkennis vergroten.

Leerthema’s heeft iedereen en ze zijn er vaak voor het leven. We komen er wel steeds verder mee en zijn ons na supervisie meer bewust van de kwetsbaarheid die achter deze thema’s schuil gaan. Voorbeelden van leerthema’s zijn: moeilijk grenzen aan kunnen geven, hoge eisen aan jezelf stellen, het lastig vinden om met veranderingen om te gaan, het lastig vinden om gevoelens te uiten, het lastig vinden om conflicten aan te gaan. In supervisie bied ik je de kans om jouw leerthema’s te ontdekken en te onderzoeken welke behoeften er schuil gaan achter de moeilijkheden die jij ervaart.

Ik werk graag concreet aan de hand van ervaringen en reflectieverslagen. De reflectieverslagen dienen om hetgeen geleerd is nog verder uit te diepen en te expliciteren. Zo ontstaat er voor jou een rode draad die je niet alleen tijdens het supervisietraject maar voor de rest van jouw leven mee kunt nemen.

Ervaringen van anderen

Middels tien supervisiegesprekken met Magda heb ik geleerd wat belangrijk is voor mijn werkplezier: harmonie, zichtbaarheid en ontwikkeling. Ik heb geleerd om hier voor te mogen staan. Hierdoor voel ik mij krachtiger en zekerder in mijn vak, als psycholoog en als mens.

Maxime Derksen GZ-psycholoog

Interesse?

Kan ik een bijdrage leveren aan jouw ontwikkeling als zorgprofessional?

Neem contact op