skip to Main Content

Resultaatgerichte werkwijze

Een resultaatgerichte aanpak kenmerkt mijn werkwijze. Ik stimuleer je actie te ondernemen en kleine successen te vieren. Tijdens een vrijblijvend gesprek bekijken we jouw vraagstelling en motivatie en welke vorm van begeleiding bij je past. Klikt het? Dan stel ik een overeenkomst op met doelen, werkwijze, tijdsspanne en voorwaarden. Zo weet je precies hoe je traject verloopt en welke inspanning ik van je verwacht. Het doel? Dat je aan het einde van het traject jouw eigen ontwikkeling zelfstandig kunt voortzetten.

Magda daagt mij iedere keer weer uit. Creatieve werkvormen, scherpe vragen maar ook aandacht en respect zorgen voor een stimulerend en veilig leerklimaat.  Ik voel me gezien als persoon en als professional.  Magda weet daar bijzonder goed op aan te sluiten.

Babette Miseré, Gz psycholoog  bij Revant.

Back To Top