skip to Main Content

coaching & supervisie

Coaching

Veranderingen en toenemende werkdruk binnen de organisatie beïnvloeden steeds meer jouw functioneren. Via een passend coachingstraject leer je vaardigheden om met deze onvermijdelijke zaken om te gaan. We bekijken jouw taken, verantwoordelijkheden, doelen én de verwachtingen van de organisatie. Goede plannen, passende vaardigheden en eigen verlangens zullen je helpen om optimaal te leren functioneren binnen de organisatie.

Supervisie

Als je in het leven of op het werk telkens tegen dezelfde problemen aanloopt, is het zinvol om uit te zoeken wat de onderliggende oorzaken zijn. Via actieve werkmethodes leer ik je reflecteren op jouw persoonlijk handelen en leer je patronen herkennen en doorbreken Het resultaat? Je versterkt jouw zelfvertrouwen, weet waar je staat en bent uiteindelijk in staat je eigen supervisor te zijn.

Back To Top